Fourth Presbyterian Church Wedding Ceremony

Fourth Presbyterian Church Wedding Ceremony

Location: 126 E Chestnut St, Chicago, IL .

Keywords: Chicago (42).